Teste erişim ekranı oluşturmak için Access Code (Token) gerekmektedir.
Sisteme tanımlamış olduğunuz Secure URL üzerinden gelen iFrame ekran talepleri otomatik sınav oturumunu oluşturacaktır. Örnek ekran oluşturma linki:
https://www.cepatest.org/Online?TokenID= { Token }
Sample Test Window